Zeespiegels

Welkom bij project Zeespiegels!

Vanuit de gedachte iets te willen doen aan klimaatverandering… iets wat in mijn bescheiden vermogen ligt, ben ik vanuit mijn eigen stad Rotterdam met lokaal onderzoek begonnen.

Ik geloof in lokale verhalen maken, ook als het om problemen van wereldformaat gaat.

Ik praat met deskundigen, beroepsmatig betrokkenen en mensen op straat over wat daar op die locatie speelt met betrekking tot klimaatverandering, zeespiegelstijging, bodemdaling. Daar wordt door lokale media aandacht aan besteed en vervolgens is het materiaal vrij te gebruiken voor bijvoorbeeld (aardrijkskunde) onderwijs, symposia, exposities, plaatsing in nieuwsbrieven, op websites van relevante organisaties, sociale media etc. Een aflevering duurt ongeveer 15 minuten. Klassen kunnen plenair kijken maar ook in groepjes met verschillende afleveringen tegelijk aan het werk gezet worden.

Kijk, deel, download en gebruik de afleveringen hier:

De start van het project vanuit Rotterdam bleek heel geschikt, de moderne industriële deltastad met haar kleurrijke bevolking en drukbevaren rivier. Een rivier die vroeger zandbanken had maar sinds 1872 een diepe, rechtgetrokken open verbinding naar zee is. Met tegenwoordig halverwege een stormvloedkering die dicht gaat als het water gevaarlijk hoog wordt. Niet te lang want dan kan de rivier haar water weer niet kwijt…. hoe moet dat als de zeespiegel stijgt en er vaker extreem weer is? Wat zijn maatregelen die nu al genomen moeten worden? Hoe ver wordt vooruit gekeken?

En hoe huisvesten we al die mensen eigenlijk? Er zijn veel plannen voor buitendijkse nieuwbouw in de regio Rotterdam. Niet beschermd door een dijk dus. Geen waterschap die voor ‘droge voeten en schoon water’ zorgt, geen verzekeraar die een overstroming dekt. Achter de dijken bouwen lijkt logischer, maar van polderen dalen de bodems in Nederland al eeuwen. De dijken moeten zodoende steeds hoger en steeds breder worden. Steeds dieper leven we terwijl de zee gaat stijgen, wat is wijsheid?

Bovendien, hoe voeden we al die mensen eigenlijk? Wat merken boeren van klimaatverandering? Hoe zien zij ter plekke hun toekomst?

In Zeespiegels wordt regelmatig ver vooruit gekeken. En soms ver teruggekeken in de tijd. De geschiedenis kan ons veel leren. Met zijn zachte bodems bleken de lage landen maakbaar: wonen, werken, en boeren kon overal, dankzij uitgekiend waterbeheer. De oorspronkelijke eigenschappen van de bodem raakten daardoor vergeten. Dat gaat weer omgedraaid worden: water en bodem worden sturend. Maar hoe dan? Met welke gevolgen voor het huidige landgebruik? Hoe hou je zoet water vast zodat bodemdaling stopt en er overal voldoende drinkwater beschikbaar blijft?

De deelnemers en straatinterviewtjes in de afleveringen spiegelen ons waar wij op dit moment zijn in het proces van klimaatverandering, zeespiegelstijging en bodemdaling.

Zijn deze video’s alleen interessant voor Rotterdam en omgeving? Nee, zeker niet wat mij betreft! Deze lokale verhalen zetten aan het denken over grote vraagstukken, zoals hoe wij ons aanpassen aan klimaatverandering (of niet) en hoe wij werken aan verminderen van de opwarming van de aarde (of niet).

Hou de website in de gaten, nieuwe afleveringen zijn in de maak. Tips, tops, nieuwe onderwerpen en nieuwe contacten zijn welkom!